Regels omtrent het afzeggen van les

  1. Bij het afzeggen van de rijles binnen 48 uur voor de afgesproken tijd wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht;
  2. zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden daarbij niet meegerekend   
  3. afzeggen uitsluitend via de mail tijdens kantooruren    (08.30  - 17.00 uur)
  4. de buiten kantooruren verzonden mails worden geacht de volgende dag te 08.30 uur te zijn verzonden

Rijschool SAFETY

Adres