Regels omtrent het afzeggen van les

  1. Bij het afzeggen van de rijles binnen 48 uur voor de afgesproken tijd wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht;
  2. Bij het afzeggen van de rijles binnen 96 uur voor de afgesproken tijd wordt de helft van de volledige lesprijs in rekening gebracht
  3. Bij het afzeggen van de rijles binnen 144 uur voor de afgesproken tijd wordt een kwart van de volledige lesprijs in rekening gebracht
  4. zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden daarbij niet meegerekend   
  5. afzeggen uitsluitend via de mail tijdens kantooruren    (08.30  - 17.00 uur)
  6. de buiten kantooruren verzonden mails worden geacht de volgende dag te 08.30 uur te zijn verzonden

Rijschool SAFETY

Adres