Algemene regels

 Afsprakenkaart:

 1. bij aanvang van de opleiding ontvangt U een afsprakenkaart
 2. op deze kaart worden de afspraken en betalingen bijgehouden
 3. deze kaart dient U daarom bij U te hebben
 4. evt. afzegging van een les dient minimaal 48 uur voor de afgesproken lestijd te geschieden
 5. indien U afzegt binnen deze termijn (ongeacht de reden) dient het verschuldigde lesgeld te worden voldaan
 6. bij twijfel omtrent afspraak en/of betaling geeft de leskaart de doorslag

Kleding:

 1. U kunt gebruik maken van de op de rijschool aanwezig kleding en/of helmen
 2. bij gebruik van een helm van de rijschool is een helmmuts verplicht
 3. Indien U gebruik maakt van eigen kleding en/of helm kan rijschool Safety bij evt. schade niet aansprakelijk hiervoor worden gesteld
 4. tijdens het lessen en op het examen is het gebruik van laarzen verplicht

Betalingen:

 1. het verschuldigde lesgeld dient na afloop van de les contant te worden voldaan (pin-automaat aanwezig)
 2. indien U betaalt via Postbank dient het lesgeld vooraf te worden overgemaakt op rek.nr. NL67 INGB 0000 0788 39 t.n.v. VOC Safety te Nieuwegein

Theorie-examen:

 1. het theorie-examen kunt U via de rijschool aanvragen
 2. bij deze aanvragen, dienen de examenkosten te worden voldaan
 3. theorieboekjes zijn op de rijschool verkrijgbaar

Praktijkexamen:

 1. bij de aanvraag dient het verschuldigde examengeld te worden voldaan
 2. geen examengeld = geen aanvraag
 3. het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen:
  • Voertuigbeheersing (Bijzondere Verrichtingen)
  • Verkeersdeelname (de BRAVOKK maakt hier tevens deel van uit)

Rijschool SAFETY

Adres